Core Commit en de oprichters

Core Commit werd opgericht in 2002 door Yvon Hoendervoogt. Egbert Kinds trad in 2003 als pateerne toe. De mensen achter Core Commit introduceerden de theorie van Graves in 1992 in Nederland. Toen nog onder de naam Spiral Dynamics. Egbert Kinds is de eindredacteur van de Nederlandse vertaling van dat boek. Later zijn we teruggegaan naar het empirische werk van Clare Graves waarop Spiral Dynamics zich baseerde. Onze waardendrives zijn gebaseerd op het oorspronkelijke werk van Prof. Clare W. Graves. Graves wilde met zijn onderzoek het beeld van zelfrealisatie van Abraham Maslow falsificeren en vroeg zijn studenten op te schrijven wat zij beschouwden als ‘een gezonde volwassen persoonlijkheid’. Op basis daarvan kwam hij tot een 8-tal drijfveren en voorspelde hij dat zich er meer zouden ontvouwen.

Core Commit werkt nu met 9 drijfveren, waarvan we 8 in ons Waarden Profiel meten. Allen de eerste (Overleving/Beige) meten we niet. Er zijn ondertussen meerdere afgeleiden op de markt zoals Management Drives (meet maar 6 drijfveren, want laat duurzaamheid weg) en Profile Dynamics (een afgeleide van Management Drives met 7e drijfveer). Volgens Graves veranderen drijfveren tijdens het leven op basis van veranderende levensomstandigheden, wisseling van rol of context etc. Het is nadrukkelijk geen persoonlijkheidsmodel, alhoewel een aantal van de afgeleiden dit wel zo doet voorkomen.

Het Core Commit Waarden Profiel baseert zich op de zogenaamde de zogenaamde Tachistoscope studie (https://www.clarewgraves.com/articles_content/1965_GHL/1965_GHL1.html), een studie van Graves en Labier waarin drijfveren op basis van waarden worden gemeten. Core Commit heeft de systematiek van het meten op basis van waarden verder ontwikkeld en gevalideerd.

Yvon Hoendervoogt (CEO van Core Commit) moderniseerde het werk van C. Graves en ontwikkeld het verder. Zij publiceert over waarden, drijfveren en waardensystemen en heeft ondertussen de 9e drijfveer (Koraal/Ecologie) aan het systeem toe kunnen voegen.