Core Commit Caribbean Summer Academy 2023

Back again at Acoya Hotel, Willemstad Curaçao

Accelerated NLP/TA Persoonlijk Leiderschap en Communicatie


Realiseer je persoonlijke leerdoelen!
Pak je eigen plek, die van de anderen is toch al bezet!

Al meer dan 1500 deelnemers gingen u voor. Nu voor de 6e keer ook weer op Curaçao.
Trainers: Drs. Egbert L. Kinds CMC en/of Yvon Hoendervoogt
Data: 24, 25, 26 augustus en 28 en 29 augustus
Inclusief: NLP Practitioner Certificering, inzicht in Transactionele Analyse, Licentie voor het gebruik van het Waarden Profieltm

Ontwikkel je Persoonlijk Leiderschap met NLP
Als je als mens investeert in je persoonlijk ontwikkeling dan kun je jezelf en je talenten ten volle ontplooien. Een mens die zich persoonlijk heeft ontwikkeld, beschikt over zelfvertrouwen, blijft vindingrijk onder tegenslagen en heeft een realistisch beeld van eventuele alternatieven.
In deze training krijg je de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt en je leer je de  balans te vinden tussen gevoel en verstand (emotionele intelligentie) en tussen jezelf en anderen (sociale intelligentie).
Ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap, doet een beroep op je bereidheid om na te denken over je eigen rol (zelfreflectie) in situaties met anderen en de bereidheid om op basis daarvan zelf nieuwe keuzes te maken. Je keuzes uiten zich in wat je met communiceert. Effectief communiceren is voor mensen een van de voorwaarden om optimaal te presteren en draagt bij aan meer zelfvertrouwen. Wanneer je als mens beschikt over meer keuzemogelijkheden in reactie op je emoties en variëteit ervaart in de manier waarop die keuzes kunt omzetten in gedrag, dan beschik je over persoonlijk leiderschap. In deze training leer je de daarvoor benodigde de vaardigheden en ontwikkel je de ondersteunende overtuigingen bij voor jouw belangrijke waarden in je leven.

 

Het Waarden Profieltm: Volg je passies
Jouw potentieel wordt ten volle benut wanneer je passies in lijn zijn met de taak en missie van het team en de organisatie waar je voor werkt. Het Waarden Profieltm dat je tijdens deze training gaat invullen laat zien in hoeverre u uw waarden potentieel in je huidige werkomgeving benut.
In deze training krijgen je deelnemers een licentie om met het Waarden Profieltm te werken, een instrument dat motivatie en waardendrives in mensen en waardensystemen in team en organisaties meet en visualiseert.
 

Neuro Linguistic Programming (NLP)

 • NLP is een zeer effectieve methode voor het realiseren van persoonlijke leerdoelen en persoonlijke groei.
 • NLP helpt je om je sociale en emotionele intelligentie te ontwikkelen.

In deze training leer je hoe je je emoties als sturingsinformatie kunt gebruiken, hoe je focus creëert in je leven, rapport maakt met anderen en duidelijk bent in je communicatie.

 

Programma

Dag 1 Basis NLP-vaardigheden: Rapport en Reflectievermogen
Reflectie is het vermogen om op afstand te kijken naar de effecten van je eigen handelen. Het hierdoor verkrijgen van inzicht in je eigen sterkten en zwakten geeft je de mogelijkheid bewuster te sturen op je gedrag en de effecten daarvan.
Rapport of inlevingsvermogen houdt in dat je in staat bent om je te verplaatsen in de drijfveren en voorkeuren van anderen, zodat je het contact met anderen kunt versterken.

Vaardigheden

 • Rapport maken.
 • De ander hulpbronnen geven om het eigen probleem op te lossen.
 • Geassocieerde en gedissocieerde beleving, oproepen en installeren van verschillende states: ankeren.
 • Het geven en ontvangen van feedback.
 • Contextuele feedbackkaders.
 • Het kunnen hanteren van verschillende waarnemingsposities.

 
Dag 2 Ecologisch Leiderschap en jouw waarden en overtuigingen
Ecologisch Leiderschap is gebaseerd op de wetten van de natuur waar verandering een constant gegeven is en op basis van dat inzicht kun je de veerkracht kunt ontwikkelen om daar in jouw omgeving mee om te gaan. En bewuste keuzes te maken.  Op deze dag ga je het vermogen ontwikkelen om aansluiting te vinden bij anderen op basis van het onderkennen dat zij dingen op basis van hun eigen drijfveren doen. Je gaat verschillen in Overtuigingen, Waarden en Criteria tussen jezelf en anderen ontdekken en leert hier constructief mee te gaan. Je maakt kennis met de theorie van Graves en maakt kennis met de praktische waarde op basis van het door Core Commit ontwikkeld Waarden Profiel™.

Vaardigheden

 • Principes van Ecologisch Leiderschap.
 • Introductie in de waardendrives en waardensystem gebaseerd op de
  theorie van Prof. Clare W. Graves.
 • Drijfveren bij jezelf en anderen onderkennen.
 • Het Waarden Profieltm: uitleg van je persoonlijk Waarden Profiel.
 • NLP-rapport vaardigheden toegepast op de waardendrives: hoe je
  anderen kunt motiveren door via hun natuurlijke motivatieflow.
 • Hiërarchie in waarden onderkennen en criteria uitvragen.
 • Licentie voor het gebruik van het Persoonlijk Waarden Profieltm.
 • Interpretatie van de uitslag van een Team Waarden Profieltm.
 • Hoe je het Team Waarden Profiel kunt inzetten om een dreamteam te
  creëren.

 
 
Dag 3 Emotiemanagement
Het vermogen om je gevoel te gebruiken als sturingsinformatie. Het herkennen van je eigen emoties. Het ontwikkelen van vaardigheden om op comfortabele wijze meester te zijn over jouw eigen emoties.

Vaardigheden

 • Het eigen gevoel serieus nemen.
 • Ankeren van interne toestanden.
 • Vanuit de juiste energie een situatie ingaan (high energie).
 • Belemmerende overtuigingen opsporen en doel ondersteunend denken.
 • Werken met delen.

 

Dag 4 Zelfmotivatie
Het vermogen om je eigen sterktes en zwaktes en die van anderen te herkennen en te werken vanuit je eigen vitale energie. Je leert om een eigen visie te creëren en consistente doelen te stellen om je eigen ambities waar te maken.

Vaardigheden

 • Trust people to be who they are. Deze dag leer je op basis van je eigen waarnemingen een realistische verwachtingen over andere te hebben.
 • Je leert je eigen en metaprogramma’s en die van anderen te herkennen zodat je het gedrag van anderen kunt voorspellen (je krijgt een licentie voor het gebruik van het Werkgedrag Profieltm).
 • Zintuiglijke strategieën herkennen.
 • Veranderen van overtuigingen.

 

Dag 5 Communicatieve sturing Transactionele Analyse (TA)
Het vermogen om effectief te beïnvloeden. In staat zijn om te communiceren op basis van inzicht in communicatiepatronen van anderen.

Vaardigheden

 • Kaderen en herkaderen.
 • Vaardigheid in het sturen op inhoud (chunken).
 • Beïnvloeding met hypnotische taalpatronen.
 • Transactionele Analyse als model om patronen in communicatie te herkennen. Dramadriehoek en andere bekende spelen.
 • Kiezen van effectieve ego-posities.

 

Locatie:
Acoya Hotel en suites, Willemstad Curacao.

Werktijden:
Donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag: 13.00 – 20.00
Zaterdag: 09.00 – 15.00

Trainingsprijs:
NAF 1990,00.
Er zijn 5 Waarden Profielentm bij deze prijs inbegrepen.

Betalingscondities:
Binnen vier weken voor aanvang van de training is het gehele bedrag ineens verschuldigd.

Talen:
Nederlands en Engels, oefeningen kunnen gedaan worden in Nederlands, Engels, Papiamento en Spaans. Alle presentaties zijn beschikbaar in een Manual en als PowerPoint en/of PDF. Studiemateriaal is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Certificering: NLP/TA Practitioner

Of stuur een mail naar: info@corecommit.com
Of stuur ons een bericht of bel naar Whatapp: +31653312964