BUSINESS PERFORMANCE/TRAINERS EN PROCESBEGELEIDERS TRAINING

 

Waarom deze skils belangrijk zijn

Veranderende tijden vragen om andere vaardigheden. Sinds de Coronapandemie is het hybride werken inmiddels een geaccepteerde manier van werken geworden. Fysieke bijeenkomsten krijgen steeds vaker de functie om richting te geven door focus en het creëren van eigenaarschap van doelen. In tijden waarin dilemma’s groter worden nemen tegenstellingen toe binnen teams toe. Het is regelmatig nodig dat deze transparant gemaakt worden door ze boven tafel te brengen zodat er bruggen geslagen kunnen worden. Leidinggevenden hebben de taak om mensen op gezamenlijke doelen, waarden en belangen verbinden . Tegelijkertijd wordt van ze gevraagd om richting en sturing te geven en te zorgen dat nieuwe medewerkers hier door middel van onboarding in worden meegenomen. Hierdoor neemt de vraag naar trainers en procesbegeleiders toe.  Wij hebben daarom ons Business Performance programma geïnnoveerd. In deze training leer je als trainer/procesbegeleider de vaardigheden om:

 • Mensen te boeien en voor een onderwerp of verandering te motiveren
 • Een onderwerp inhoudelijk overzichtelijk en begrijpelijk neer te zetten
 • De dialoog tussen mensen op gang te brengen en te houden om het gewenste resultaat te bereiken.

 

Doelgroep
Trainers, procesbegeleiders, consultants en managers die tot de besten op hun vakgebied in Nederland willen behoren. De training is bedoeld voor mensen die hun eigen inhoud op een effectieve manier en met impact aan individuen en groepen willen overbrengen.  En de interactie daarover binnen teams en groepen willen begeleiden. Daarnaast richt de training zich op mensen die hun performance skills willen verbeteren, omdat ze veel presentaties geven en/of vergaderingen voorzitten.

 

Waarom deze training volgen?
Herken je jezelf in het volgende?

 • Je hebt al veel geïnvesteerd in je persoonlijk leiderschap en professionele competentieontwikkeling en je vermogens behoorlijk uitgebreid;
 • Je wilt nu de volgende fundamentele stap zetten in de ontwikkeling van je vakmanschap voor groepen;
 • Je wilt je performance vergroten;
 • Je wilt dat wat je aan kennis in je hoofd hebt gestructureerd kunnen overdragen;
 • Je wilt ervaringskennis omzetten in voor anderen bruikbare modules;
 • Je wilt groepen in hun leerproces kunnen faciliteren;
 • Waar nodig wil je tegenstellingen binnen groepen of teams overbruggen door gezamenlijke waarden te zoeken en belangen weer op een lijn te brengen;
 • Je wilt je aansluiten bij de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van business performance;
 • Je wilt de krachtige fundamentele interactiepatronen beheersen en je de meest geavanceerde innovatieve toepassingen eigen maken.

Kom dan naar de Business Performance Training en leer de geheimen van het neerzetten van een excellente performance om groepen te boeien en mensen te verbinden.

De training loopt nu voor het twintigste jaar op drie continenten en wordt ieder jaar geactualiseerd. Door het bijwonen van deze innovatieve training neem je deel aan de beste Business Performance training ooit. Tijdens onze training zie je master trainers aan het werk met een achtergrond in training, organisatie advies, coaching, systemisch en energetisch werk.
Je zult in korte tijd meer vaardigheden ontwikkelen dan in menige andere periode in je leven. Het is leuk, opwindend en een ongeëvenaarde mogelijkheid voor je eigen professionele en persoonlijke groei. De training is zeer grondig en je eigen groei en ontwikkeling zal de drijvende kracht zijn.

Wat je vertrekpunt ook is…
Los van je huidige vaardighedenniveau is er voor iedereen iets te leren in deze training. Iedereen krijgt hoogwaardige feedback op zijn eigen performance. We geven je de basis, behandelen de fundamenten van krachtige motivatie en interactiepatronen en introduceren je in de nieuwste technieken uit op het gebied van de positieve psychologie zoals NLP, transactionele analyse en systemische werk. Verder word je getraind in ‘real world’ toepassingen in presentaties, accelerated learning, organisatieverandering, coaching en meer.

 

Resultaten
Hieronder volgen de kernonderwerpen die je zult beheersen aan het eind van deze Business Performance Training. Het is slechts een gedeeltelijke lijst van de onderwerpen die je in de vingers gaat krijgen. Elke nieuwe versie van de training omvat nieuwe uitdagende stof.

Na afloop van de training beschik je over de volgende vermogens:

 • Snel en duidelijk presenteren van je ideeën op basis van een heldere structurering;
 • De geheimen om je publiek op het puntje van hun stoel te houden;
 • Faciliteren van de leerfilters bij deelnemers aan je training;
 • Strategieën vanaf het podium te installeren en te gebruiken;
 • De hogere school van het doelen formuleren voor grote groepen toe te passen;
 • Charisma voor een groep te creëren;
 • Je vocale variabiliteit in te zetten;
 • Logische niveaus en logische types op te sporen;
 • Je deelnemers in hun leren in te schatten en te modelleren;
 • het overbruggen van tegenstellingen tussen deelnemers te faciliteren
 • Je identiteit als trainer/procesbegeleider vorm te geven;
 • Testen, evalueren en feedback geven;
 • Inzichten uit energetisch en lichaamswerk voor jezelf toe te passen;
 • Ademhalingstechnieken toe te passen om je interne staat te beheersen;
 • Je eigen lichaam als instrument in te zetten.

 

Vorm en werkwijze
De business performance training bestaat uit vier modules (drie van vier dagen, een van twee dagen).
’s Ochtends worden theoretische inleidingen gegeven die de kennis die je reeds hebt aanzienlijk zal verdiepen. ’s Middags wordt er aan trainings- en procesbegeleidingstechnieken gewerkt. In de eerste module ligt de focus hierbij vooral op presentatie- trainings- en proces-ontwerp, de tweede module op podiuimskills en de derde module op integratie in de eigen praktijk.

Materiaal 
De Business performance Training omvat een immense hoeveelheid informatie over de fundamentele patronen en processen van methoden uit de positieve psychologie tot en met de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied van neuropsychologie. De training is gebaseerd op professionele research op gebieden als modelleren, trainingsontwerp, leerstijlen, cultuurverschillen, enzovoort, en zal een belangrijke bron voor je worden als je je eigen trainingen draait.

De kwaliteit van de feedback die je krijgt is buitengewoon.
Een van de bijzonderheden van de training is de kwaliteit van de feedback die je zult ontvangen over de opzet van je trainingen en op je optreden. Hoe vaak heb je de kans feedback van professionele collega’s met jarenlange ervaring in het optreden voor en omgaan met groepen te krijgen? Het doel van de feedback is niet om met elkaar over best en beter te strijden, maar om gelegenheid tot professionele groei te bieden. Je zult daardoor in korte tijd in staat zijn meer vaardigheden te ontwikkelen dan in menige andere periode in je leven. Het biedt een ongeëvenaarde mogelijkheid voor je eigen persoonlijke groei.
Gedurende de training zul je een aantal presentaties houden, demonstraties doen en trainingsontwerpen presenteren. Je collega deelnemers en de trainers zullen je allen voorzien van hoge kwaliteit feedback, zodat je kunt gaan vijlen aan de vaardigheden die je al hebt en nieuwe vaardigheden zult gaan ontwikkelen. Zo krijg je van de trainers bijvoorbeeld zeer specifieke feedback op je ‘performance-fysiologie’ voor groepen.

De beste plek om te leren dankzij coaching
Veel van de vaardigheden en technieken die behandeld worden zijn extreem snel en effectief in het creëren van doordringende verandering. Dit maakt ze zeer krachtig. Door de toegespitste coaching zul je bovendien het maximum uit je feedback halen. In de coaching wordt een koppeling gemaakt tussen de feedback die jij gekregen hebt en de aangereikte trainings- en procesbegeleidingstechnologie.

Professioneel en Praktisch
De Business Performance Training focust op het succesvol gebruiken van technieken uit de positieve psychologie in ondernemen, organisatieadvies, coaching en training. De focus ligt daarbij zowel op het ‘wat te doen’ als op het ‘hoe te doen’.
Je leert drijfveren binnen je groep of publiek te onderkennen faciliteert waar nodig het benoemen van de huidige situatie (Ist) en de gewenste situatie (Soll). Na afloop van de training krijg je een licentie om het Waarden Profiel wat dit in beeld brengt te zetten.

 

Programma
Trainers:  Egbert Kinds, Yvon Kinds-Hoendervoogt

 

Module 1 & 2 Trainings- en procesontwerp
Alle elementen van trainingsontwerp worden behandeld. Je leert hoe een training te creëren die aan al de criteria van je klanten voldoet. Ook leer je hoe een training zodanig te geven, in de goede volgorde, met de juiste informatie ’chunks’ dat het materiaal voor alle deelnemers toegankelijk is, ongeacht hun leerstijl. Dit levert een vaardighedenset op die niet alleen toegepast kan worden voor klassieke NLP-training, maar ook voor alle andere typen training.

Doelen

 • Vier leerstijlen herkennen en in trainingsontwerp toepassen;
 • Leerfilters en metaprogramma’s herkennen;
 • Motivatiepatronen en drijfveren binnen groepen herkennen en hierop aansluiten;
 • One-minute elevator pitch voor ieder onderwerp;
 • De patronen voor het creëren van begrip en zingeving beheersen;
 • Het model ‘Concepten, Principes, Processen, Procedures’ (CP3) toepassen;
 • Het modelleren van de lerende;
 • Het opruimen van leerblokkades;
 • Accelerated learning en generative learning;
 • De logische niveaus voorbij, hoe de ontwikkeling van je deelnemers te volgen;
 • Het leren van volwassenen en geheugentechnieken;
 • Chunking, volgorde aanbrengen, gedragsvormen;
 • Welke processen open je en hoe sluit je ze weer af;
 • Het gebruik van ingebedde metaforen (‘nested loops’);
 • Cybernetische epistemologie;
 • De logistieke opzet van een training en teamcoaching;
 • Evaluatie- en testmethodieken;

 

Module 3 Podiumkracht, vitale trainingsimpact en faciliteringsvaardigheden
Trainers: Egbert Kinds, Yvon Kinds-Hoendervoogt

Met de theorie en praktijk van het uitvoeren van trainingen ben je in staat door jou ontworpen presentaties congruent, coherent en met maximale impact neer te zetten. Je zult ook leren het onbewuste niveau in mensen aan te spreken. Door krachtige motivatie en leertoestanden in je toehoorders op te roepen zul je in staat zijn je publiek jouw inhoud op bewuste en onbewuste wijze te laten integreren. Je ontwikkelt elegantie en aanwezigheid in je eigen stijl van performance voor groepen. Tevens zul je over de know-how beschikken om je eigen inhoud te marketen.

 

Inhoud

 • Podiumankers;
 • Ingebedde loops;
 • Logistiek (en werken met logistieke teams);
  – zitten;
  – omgeving;
  – uitrusting;
  – hand-outs;
  – omgevingsinvloeden.
 • chunken, in volgorde zetten van gedragsvaardigheden;
 • Volwassen leertheorie en geheugenmechanismen;
 • Accelerated learning;
 • Generative learning;
 • De vier logische niveaus van leren;
 • De metaprogramma’s van leren;
 • Geavanceerde taalpatronen;
 • Platformvaardigheden;
 • Interactie met deelnemers
 • Beginselen van methoden zoals Appreciative Inquiry en Deep Democrazy
 • Ontwikkelen van een eigen training en begeleidingssstijl;
 • Faciliteren van oefeningen;
 • Geven van instructies;
 • Debriefing na een oefening;
 • Omgaan met open vragen;
 • Overwinnen van leerbarrières;
 • Gebruik van stem, lichaam, tempo en ritme;
 • Hoe je aantekeningen wel/niet te gebruiken;
 • Groepskalibratievaardigheden;
 • Groepstrances en wanneer ze te gebruiken;
 • Gebruik van muziek, kleuren, rekwisieten en spellen;
 • Deelnemers assisteren in het overwinnen van blokkades;
 • Marketing van trainingen.

 

Module 4 Integratieblok en NLP Trainer-certificering
In deze module geef je twee presentaties over het onderwerp van je eigen keuze, je doet een demonstratie met iemand uit het publiek, je faciliteert een oefening en krijgt de kans om in een ‘open frame sessie’ te reageren op vragen vanuit het publiek.

Voor deelnemers die zelf NLP Practitioners en NLP Master Practitioners willen kunnen certificeren, is er een extra module van twee dagen waarin alle NLP- stof theoretisch wordt doorgenomen. Tevens komt hierbij het succesvol trainen en marketen van NLP Practitioner en Master Practitioner-Trainingen aan de orde.
Het NLP-trainersprogramma is open voor iedereen die een NLP Practitioner en NLP Master Practitioner heeft behaald.

 

Feedback van deelnemers van de training
Veel deelnemers geven ons als feedback op de training dat het volgen van de Business Performance Training de belangrijkste stap is die ze gemaakt hebben in hun professionele leven en een belangrijke stap is geweest in hun persoonlijke groei.

“Ik wilde even aan jullie kwijt dat ik er enorm van heb genoten. Alles waar ik ooit van droomde dat ik eens zou kunnen tijdens een training of een presentatie was aanwezig. Ik bepaalde de inhoud en vooral het verloop van de training. Ik kon ze laten lachen of huilen.
We hebben samen enorm hard gewerkt aan bewustwording van de noodzaak van verandering van attitude en gedrag en ik kon ze er met speels gemak doorheen leiden. Aan de hand van jouw meer dan waardevolle instructies en tips bleek ik in staat om deze dag tot een aangenaam en tegelijk inspannend samenzijn te maken, terwijl inhoudelijk enorme sprongen zijn gemaakt.
Ook van de aanpak van Yvon heb ik elementen in de dag gevlochten: na de lunch heb ik de heren geleerd te jongleren. Muziekje erbij en na een aarzelende start kwamen die stijve harken helemaal los. Daarna aten ze helemaal uit mijn hand.
Ik heb nooit willen geloven dat ik zoveel zou kunnen leren van het prachtige vak van trainer/presentator. Jullie hebben beiden onvoorstelbaar bijgedragen bij het mogelijk maken van het ontwaken van deze talenten.
Ik ben jullie dan ook bijzonder dankbaar.”

“De gehele training is erop gericht om je een niveau van vaardigheden en ervaring te brengen die je in staat stellen een uitstekende presentator te worden. Gedurende de training heb ik de vaardigheden achter een krachtige podiumperformance geleerd. Ik weet nu hoe ik de neurologie van mijn publiek effectief kan beïnvloeden op manieren die ik me vooraf nauwelijks voor kon stellen”. “Wat ik erg waardeer is dat ik ook geleerd heb hoe ik anderen in hun leren kan faciliteren door op vaardige wijze hun vragen en antwoorden te gebruiken.”.
Voor mij is het ontwerpen van trainingen een logisch en snel proces geworden. Ik heb het proces achter het ontwerp van oefeningen geleerd en dit leverde mij op dat ik nu presentaties ontwerp met een maximum aan effect in een minimum aan tijd”.

 

Certificeringmogelijkheden
Er zijn twee manieren om deze training in het vierde blok af te ronden:
1) Business Performance certificering voor de rol van trainer en procesbegeleider
2) NLP Trainer (Alleen voor mensen die een NLP Master Practitioner certificaat hebben van Core Commit of een ander instituut). Met een NLP trainers certificaat kun je zelf NLP Practitioner en Master Practitioner-trainingen te geven en deelnemers te certificeren).

Waarom het belangrijk is een officiële INLPTA Business Performance Training te volgen
Als je alleen maar getraind hebt met één trainer of een NLPTA-school, is er een grote kans dat je een aantal vitale onderdelen van de NLP-vaardigheden gemist hebt op je weg. De NLP-gemeenschap kent een groot aantal individuele interpretaties, ‘merken’ en benaderingen van NLP. Geen enkel perspectief is in zichzelf ooit compleet of uitontwikkeld. Als je als NLP-trainer lid wordt van INLPTA, dan sluit je je aan bij professionele NLP-trainers die qua kwaliteit, professionalisme en ethiek op een lijn zitten.

Bekijk de Movie Met Wyat Woodsmall over de Trainers Training op Youtube

 

INLPTA Mission Statement
“The purpose of INLPTA is to facilitate the alignment of professional trainers and facilitators around the world in the ethical and professional use of NLP through the standardization and continual improvement of the NLP accreditation process.”