We beschikken voor een groot aantal organisatieontwikkelingthema’s over standaard toolboxen die, indien gewenst, door ons op maat kunnen worden gemaakt voor jouw specifiek situatie. De toolboxen zijn zo gebouwd dat ze zowel door procesbegeleiders, trainers als managers kunnen worden ingezet. De keuze voor een toolbox is afhanklijk van de specifiek uitdaging waar je organisatie voor staat. In alle toolboxen worden de bedrijfsmatige kant en menskant op basis van de navigatie (missie, visie, strategie en impact) met elkaar verbonden. Hieronder vind je een overzicht van beschikbare toolboxen: