In een tijdperk van toenemende internationale en lokale concurrentie wordt duurzaam succes van organisaties bepaald door hun capaciteit om:

 

  • Talentvolle mensen aan te trekken;
  • Een stimulerende organisatie cultuur te bieden;
  • De persoonlijke en organisatie competenties verder te ontwikkelen;
  • En deze te borgen in de systemen van de organisatie.

 

Core Commit is leverancier van instrumenten voor Ecological Leadershiptm en Change Management en de bijbehorende training en consultancy. Wij leveren modellen, gevalideerde instrumenten, benchmarks en vaardigheden voor Ecological Leadership Leiderschaptm. Met deze benadering zorgt u voor commitment, competenties en performance voor duurzame verandering.

 

Vertrekpunten bij persoonlijke en organisatieontwikkeling
De Harvard psycholoog McLellan stelde vast dat er drie noodzakelijke voorwaarden voor ontwikkeling in individuen en organisaties zijn: willen, kunnen en een omgeving die de mogelijkheid tot ontwikkeling biedt. Core Commit richt zich op deze drie aspecten en heeft daar op basis van eigen onderzoek het ‘moeten’ (de door de stakeholders gewenste resultaten en KPI’s) aan toegevoegd:

  • Willen. Op het gebied van waardenmanagement brengen we persoonlijke waardendrives en waardensystemen in organisaties in kaart met het Waarden Profieltm (persoonlijk, team, organisatie).
  • Kunnen. Competenties worden inzichtelijk gemaakt in het Werkgedragprofieltm.
  • Mogen. Of mensen een kans krijgen en resultaten worden geborgd, stellen we vast met de Transformatrixtm.
  • Moeten. Worden de door de stakeholders vastgestelde KPI’s ook bereikt. Hoe wordt er verantwoordelijkheid genomen en wordt er rekenschap afgegeven.