De opleiding tot Master Coach, “Coachen is een vak”, van Core Commit is een gedegen opleiding. In deze opleiding leer je effectieve coachende vaardigheden en houding. Hierdoor ben je in staat uiteenlopende situaties van mensen en teams te herkennen en te begeleiden. Tevens leert deze opleiding je coachend leiding te geven en coachend te adviseren. Deze opleiding maakt alle coachingsmodellen en interventies die door Core Commit zijn ontwikkeld voor anderen beschikbaar in de Transformatrixtm.

De Transformatrixtm combineert meerdere waarnemingsfilters in een integraal kijkmodel voor coaching, leidinggeven en adviseren. Hier maken onder meer systeemdynamiek, universele transformatiethema’s en de waardenfilters van C.W. Graves deel van uit. Daarnaast krijg je een goed overzicht in coachingsmodellen die door anderen zijn ontwikkeld. Je krijgt dus een pallet aan mogelijkheden, waarbij je leert welke methoden het beste bij welke vraag en context passen. Het trainingsmateriaal omvat ons eigen boek over de Transformatrixtm met een omschrijving van de individuele toepassing van het model. Voor andere coachingsmodellen wordt gebruik gemaakt van andere boeken.

Bij de certificering horen supervisie, het presenteren van je modellering in het integratieblok en het maken van reflectieverslagen. De opleiding wordt afgesloten met het Core Commit Master Coach-certificaat en voldoet aan de internationale criteria van de INLPTA.

 

Coaches worden vaak ingeschakeld om:

 • Mensen te helpen bij hun competentie- en talentontwikkeling;
 • Autonomie en zelfsturing te ontwikkelen;
 • Inzicht te bieden in de context van werk, persoonlijk of privé;
 • Mensen te helpen een andere invulling van hun dagelijkse werk of leven te vinden;
 • Iemand te helpen een een ingrijpende gebeurtenis te verwerken;
 • Doelen en eindresultaten te behalen;
 • Vaardigheden en competenties te ontwikkelen of versterken;
 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten;
 • Blokkades op te lossen als iemand vastloopt en om oude patronen helpen te doorbreken;;
 • Te helpen bij het nemen van beslissingen door vanuit meerdere perspectieven te kijken naar haalbaarheid en werkbaarheid;
 • Uiteenlopende situaties te begeleiden.

 

Doelgroep

 

Deze opleiding is voor jou interessant als je:

 • Ontwikkeling van andere mensen interessant vindt;
 • Je persoonlijk verder wilt ontwikkelen;
 • Voor je werk je vaak in een ander moet verdiepen;
 • Mensen (beter) wilt leren begrijpen en inschatten;
 • Andere mensen wilt leren begeleiden;
 • Teamontwikkeling wilt begrijpen en ondersteunen
 • Beproefde methoden en instrumenten wilt leren inzetten;
 • Wilt leren coachen.

 

De opleiding is geschikt voor:

 • Professionals, trainers, docenten en instructeurs;
 • Managers, directeuren, leidinggevenden en supervisoren;
 • Artsen en mensen die werkzaam zijn in de zorg;
 • Personeelsadviseurs;
 • Procesbegeleiders, werkbegeleiders en praktijkbegeleiders;
 • Coaches en therapeuten;
 • Adviseurs en consultants.

 

Doel

• Effectiever in je werk worden door coachende vaardigheden en houding;

• Het zelfsturend vermogen van je omgeving vergroten;

• Zicht krijgen op je kwaliteiten als coach en jouw manier van coachen, coachend leidinggeven en coachend adviseren;

• Interventies, methodieken en instrumenten leren hanteren;

• Een gedegen basis ontwikkelen om coaching in te zetten;

• Accreditatiepunten behalen voor artsen, apothekers en tandartsen;

• Brede kennis, oriëntatie en eigen visie op het gebied van coaching ontwikkelen;

• Inzicht verkrijgen in verschillende vormen van coaching, coachend leidinggeven en coachend adviseren;

• Op de hoogte zijn van toepassingsgebieden en de bijbehorende coachingsvaardigheden;

• Persoonlijke thema’s doorwerken en oplossen;

 

Verplichte lectuur als huiswerk:

Lijst wordt definitief bekend gemaakt aan het begin van de opleiding.

 

Lesmateriaal

 • Het lesmateriaal in de vorm van een klapper is bij Core Commit bij het tarief inbegrepen.
 • De verplichte lectuur moet je zelf lenen, huren of kopen.
 • Het lesmateriaal wijst zichzelf en is makkelijk te volgen en goed leesbaar.
 • De oefeningen zijn opgenomen in het lesmateriaal.
 • Het huiswerk krijg je per blok.
 • De verplichte lectuur kun je lezen in je eigen tempo.

 

Duur

De opleiding bestaat uit zeven modules Master Coach.  Kan dat niet sneller? Nee, want wij gunnen je tijd voor het nemen van jouw eigen leerproces en om de geleerde stof toe te passen en te integreren.

Ook heb je zo ruim de tijd om in de praktijk te oefenen en de mogelijkheid van feedback en terugkoppeling. Daarnaast krijg je een flink stuk zelfstudie te doen met de verplichte lectuur. Dit gebeurt naast de training en dat kost ook tijd naast je werk. Wil je het sneller? Dan zijn er tal van oppervlakkige, goedkopere en snelle manieren om een certificaat te behalen. Wij gaan voor effect in de praktijk.

 

Programma overzicht

Module 1: Introductie en kennismakingsblok

 • Verkennen van je eigen vertrekpunt, achtergrond en leerpunten;
 • Aandacht voor de basishouding van jou als coach.
 • Assistentie bij zelfsturing, naar gezondheid en autonomie, “het vermogen om in vrijheid te bepalen wie je wilt zijn en wat je wilt, los van extern bestuur”;
 • Onderscheid aanbrengen tussen coaching, advies en therapie (definities en kaders);
 • Verantwoord coachen, integriteit, ethiek, ecologie;
 • Een kader en contract maken voor de coaching (recht en plicht);
 • Coachingsmethodieken (oriëntatie op het gebied van coaching);
 • Ambities en talenten vertalen in doelen, naar gezondheid toewerken;
 • Persoonlijke leer- en ontwikkelingsplan opstellen vanuit het Persoonlijke Waarden Profieltm;
 • Inzet kiezen van een model voor de modellering;
 • Feedbackkaders voor teams leren opstellen;
 • Feedback omzetten in zelfreflectie.

 

Module 2: Opstellingen in praktijk

 • Uitleg van de methodiek;
 • Familieopstellingen in de praktijk;
 • Behandelen van de waardensysteemdynamieken in de opstellingen.

 

Module 3: Communicatieve sturing

 • Kalibreren en observatietechnieken (onbevooroordeeld en onvoorwaardelijk waarnemen);
 • ‘Leeg’ luisteren op meerdere niveaus, naar de psychologische onderlaag;
 • Doorvraagtechnieken naar onderliggende thema’s;
 • Gespreks- en interviewtechnieken;
 • Inzicht in de reactie en werking van het lichaam en het neurologische systeem;
 • Werken vanuit vertrouwen, veiligheid en comfortzones;
 • Provocatief coachen.

 

Module 4: Basis Transactionele Analyse

Meest gangbare onderwerpen van de Transactionele Analyse in coaching;

Hoe gedragspatronen zich vormen en hoe deze te doorbreken;

Ontwikkelingspsychologie en levensfasen.

 

Module 5: Persoonlijk leiderschap in coaching

 • Meest gangbare onderwerpen van Rationeel Emotieve Therapie;
 • Toward frames; werken vanuit ambities, talenten, passie en gezondheid;
 • Eigen thematiek opsporen via de transformatiefilters;
 • Inzicht in overdracht, tegenoverdracht en projectie;
 • Onderscheid maken tussen psychopathologie en psychische gezondheid;
 • Werken met schuld, schaamte en schaduw;
 • Omgang met weerstand en verzet, ontkenning, afwijzing, macht en onmacht.

 

Module 6: Fasen en volgorde in een begeleidings- of coachingstraject

 • Werken in coaching met het Waarden Profieltm en de Transformatrixtm.
 • Verbanden herkennen tussen de waarden van C.W. Graves en hun invloed op de waardensysteemdynamieken (verdieping op de behandelde stof van Organisch Leiderschap);
 • Via de transformatiethema’s leren hoe lijf en geest samenwerken;
 • Verbanden herkennen tussen (fysieke) klachten en thematiek;
 • De invloed van de interne dialoog op neurologie;
 • Via de Transformatrixtm een hypothese stellen waar de vraag/het probleem (stress/blokkade) ligt;
 • Bepalen waar een beslissing over moet worden genomen waarop je moet sturen;
 • Plan van aanpak voor de cliënt maken en interventies bepalen;
 • Samenvatten fasen in hypothese, interventies, evalueren en afsluiten;
 • Tussentijdse leerdoelen formuleren, check uitvoeren op persoonlijk ontwikkelingsplan en nazorg.

 

Module 7: Integratieblok

 • Integreren van de geleerde stof en coaching uitvoeren;
 • Presentatie over de coach die je gemodelleerd hebt;
 • Uitgave van het eigen verhaal;
 • Certificering.

 

Vorm en werkwijze

Theorie;

Oefenen met de stof;

 • Oefenen met eigen en praktijksituaties;
 • Kennis en kunde verbinden;
 • Modellering;
 • Coaching in de praktijk (toepassen op casuïstiek);
 • Methodieken en instrumenten;
 • Schrijven van eigen verhaal;
 • Resultaat zien, herkennen en ankeren;

 

Begeleiding

Iedere deelnemer heeft recht op persoonlijke coaching tijdens de opleiding.

Je krijgt supervisie en coaching op praktijksituaties door je trainer.

Met je mededeelnemers vorm je een intervisiegroep om te oefenen met de aangeboden leerstof.

Verder ontvang je feedback op je huiswerk.

 

Plaats en uitvoering

Conferentieoord Apollohotel De Beyaerd in Hulshorst.

De training wordt uitgevoerd door twee trainers, Egbert Kinds en Yvon Hoendervoogt, eventueel ondersteund door een co-trainer en/of coach.

 

Kosten

De prijs bedraagt € 3950,00 euro exclusief de kosten voor het conferentiehotel.

Als je het programma in combinatie met de Ecological Leadership / Change Management Master boekt, ontvang je € 400,- korting op de totaal prijs (€ 4450,00 + € 3450,00- € 400,00 = € 7500,00).

Verblijfskosten van conferentiehotel € 55,00 per dag of € 199,00 voor een tweedaagse met diner, overnachting en ontbijt.