Systeem dynamische Organisatiekunde

Systeem dynamische Organisatiekunde is een Core Commit benadering die zich bezig houdt met cultuur en hoe organisaties gezond bestuurd kunnen worden. Daarvoor bestudeer je in deze opleiding het gedrag van mensen in organisaties en netwerken de organisatiekundige factoren die dit gedrag veroorzaken of beïnvloeden. Vanuit de Organisch Leiderschap methodologie analyseren wij de triggers aan zowel de menskant als de bedrijfsmatige kant die systeem dynamiek veroorzaken. Daarnaast leer je systeem dynamisch interveniëren en kijken we wat het effect is van het handelen.

Systeem dynamiek is een gevolg van vele oorzaken en omstandigheden die in deze opleiding belicht worden. In deze opleiding leren we de kunde om de hedendaagse uitdagingen in organisaties en netwerken op een logische en organische manier te managen en besturen. Dit werkt niet altijd meer volgens de klassieke managementmodellen. Wij werken langs een aantal werkmethoden die leiden naar een krachtige, succesvolle, gezonde organisatie.

 

Waarom

Steeds meer trends in organisaties en netwerken leiden tot Systeem dynamische uitdagingen. Deze uitdagingen wil je kunnen diagnosticeren en inzichtelijk maken. Vervolgens heb je werkvormen tot je beschikking om te kunnen sturen en interveniëren.

Daarom wil je inzicht in en sturing op:
• Een gezonde organisatie die aan de mens- en bedrijfsmatige kant in balans is en in verbinding is met je klanten en netwerk(partners).
• Controle houden als er meerdere soorten sturing tegelijk plaatsvinden en wanneer er tegenstrijdige signalen en belangen zijn.
• Frames hebben, sturing en overzicht houden in (non-) controlled environments, (cyclische en procedurele) werkprocessen, veranderende geldstromen en wet- en regelgeving.
• Doelen en resultaat bereiken vanuit een systeem dynamiek waarin zelfbestuur en autonomie van zelforganiserende, proactieve mensen en teams mogelijk is.
• Een goede samenwerking met collega’s, klanten, netwerken en partners als de grenzen van organisaties vervagen, en je steeds meer multiple stakeholders of consortiums moet dienen.
• De attitude en het gedrag van mensen die werken met gecontroleerde toegang tot informatie in een flexibele functionele digitale omgeving.
• Een lerende en veranderende organisatie en de omgeving waarin deze zich begeeft.
• Besturingskeuzes kunnen creëren die het gedeelde belang dienen en de systeem dynamiek van de organisatie en het groter geheel gezond houden

 

Doelgroep

HBO/WO werk en denkniveau met voorkeur Organisch Leiderschap en een Licentietraining Waarden Profielen als vooropleiding.
De deelnemers zijn leiders en adviseurs die:
Systeem dynamische Organisatiekunde willen leren.
Interventiekunde en competenties op dit vlak willen ontwikkelen.
Die cultuur- en (organisatie-) veranderingen begeleiden.
Die zich bezighouden met missie, visie, waarden en strategievorming.
Die geconfronteerd worden met complexe situaties, hardnekkige terugkerende problematiek en de systeem dynamiek van hun organisatie of netwerk gezond willen maken en houden.
Die zelfstandig organisatie opstellingen willen leren begeleiden
Die vanuit verbinding en identificatie met bewust gekozen factoren aan de mens- en bedrijfsmatige kant willen werken.
Streven naar succes en het behalen van resultaat.
Willen blijven leren en inzicht willen ontwikkelen in het effect van ons handelen en wat systeem dynamiek veroorzaakt en hoe hierin balans te brengen.

 

Doel en resultaat van deze opleiding is er ontwikkelen competentie op het gebied van Systemisch Dynamische Organisatiekundig.

Dit houdt het volgende in:

• Je kunt de Organisch Leiderschap Methodologie toepassen om systeem dynamiek bij mens en in organisaties te beïnvloeden.
• Het gebruiken en begeleiden van een organisatieopstelling die je zelf in meerdere vormen leert in zetten met en zonder stand-inns.
• Diagnosticeren en uitvragen wat de het probleem in de systeem dynamiek veroorzaakt.
• Bij ontwikkelingen en veranderingen weet je hoe je de mens- en bedrijfsmatige kant doelgericht kan in richten.
• Kunnen sturen op en belang van cultuur, missie, visie, waarden en gedrag kennen.
• Interventies om functionele arbeidsverhoudingen aan te brengen.
• Je hebt een sturingslogica met daarop effectief gebaseerde processen, structuren, systemen en procedures.
• Sturen op het belang van toepasbare frames, randvoorwaarden en regels om functionele arbeidsprocessen in organisaties en netwerken in te richten.
• Je snapt de inhoudt van Besturingsfilosofie en kan Governance modellen doorgronden en organisatiestructuren in beeld brengen en aanpassen (klassiek en organisch).
• Je weet hoe om te gaan met de veranderingen bij groei/krimp, investeringen, fusies en overnames etc.
• Herkennen van de invloed van trends in organiseren, hoe de waarden, belangen en invloed bij de diverse stakeholders een rol spelen op de systeem dynamiek.
• Bruikbare interventiemogelijkheden op meerdere niveaus (de Transformatrix).
• Licentie voor het Waarden Profiel voor individu, team en organisatie.
• Het kunnen toepassen van de Werkmethodes en Toolboxen van Core Commit om interventies mee te faciliteren.
• Je werkt de hele opleiding aan je opdracht of uitdaging en gaat per blok stappen definiëren, doorwerken in de training en uitvoeren.
• In het laatste blok presenteer je jouw conclusies eventueel genomen stappen.
• Je krijgt een Master Practitioner certificaat systeem dynamische Organisatiekunde gecertificeerd door de Global Association for Organic Leadership.

 

Uitgangspunten

• We werken van kennis naar kunde, die je tijdens de blokken steeds een stap verder brengt in het ontwikkelingsproces van systeem dynamische Organisatiekunde.
• Je krijgt veel praktische referenties door actief te werken aan casuïstiek en opstellingen van deelnemers en klanten.
• Je leert denken in patronen in plaats van in incidenten, het geheel en delen, verantwoordelijkheden en bijdragen.
• Per blok oefenen we door organisatievraagstukken op te stellen (met en zonder stand inns), deze te diagnosticeren en de ‘wordings’ voor de opstellingen te oefenen.
• Ordening aanbrengen in een opstelling en begeleiden van casuïstiek op basis van de 8 systeem dynamieken van de Transformatrix.
• Na de opleiding heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande werkvormen en Toolboxen.
• Er is regelmatig begeleiding, coaching en uitwisseling met trainers, coach en deelnemers.
• Beschik je over (her)definieerde Missie, Visie, Waarden en Strategie.
• Elk blok is een ontwikkelstap die leidt naar jouw eindopdracht.
• In het laatste blok presenteer je jouw eindopdracht, je stappenplan en de behaalde resultaten door de genomen stappen.

 

Vaste opzet per blok:

• Korte theoretische achtergronden van de gebruikte methodes en het gedachtegoed van het specifieke onderwerp die een dieper inzicht geven in systeem dynamische Organisatiekunde.
• Wij werken op basis van een Learning lab waar inbreng is van casuïstiek en opstelling(en) van de deelnemers en externe klanten.
• Hierbij leren we je; uitvragen, diagnosticeren, hypothese bouwen, wordings/taal, interveniëren aan de hand van de opstellingen, werkmethodes en de Toolboxen.
• Elk blok doen we organisatieopstellingen waar je deel van uitmaakt.
• Per blok leer je wordings voor de opstelling toepassen om je hypothese te testen.
• Op die manier leren we je om de theorie en methoden steeds praktisch toe te passen in je eigen situatie.
• Tijdens de laatste blokken, die meer praktijkgericht zijn, kunnen afhankelijk van de hoeveelheid casuïstiek nog extra dagen gepland worden.

 

Tussen de blokken door:

Intervisie met je mededeelnemers en eventueel collega’s.
Er is Persoonlijke begeleiding op leerdoelen en leervragen door de trainers en een coach mogelijk.

Beschikbaar stellen van Waarden Profielen (eenmalig voor deze opleiding):

Worden 20 Waarden Profielen beschikbaar gesteld om een vertrekpunt te creëren voor de eindopdracht. Als er meerdere teams of de hele organisatie gemeten wordt geven we een eenmalig korting in de opleiding of kan er op speciale condities een abonnement worden afgesloten.

Trainers: Egbert Kinds en/of Yvon Kinds.

Prijs € 4.750,- vrij van BTW

Familieopstellingen

Op verzoek van meerdere mensen organiseren we ook nogmaals een 5 daagse training familieopstellingen. Als je al organisatieopstellingen hebt gedaan kunnen op basis van deze opleiding zelf familieopstellingen begeleiden. Anderen kunnen tijdens deze dagen kennismaken met de unieke methode en een tweetal familie opstellingen inbrengen om aan Persoonlijk Leiderschap te werken. Voor het zelf doen van familieopstellingen moet iemand in onze ervaring tenminste een groot aantal opstellingen hebben meegemaakt waarvan de helft als stand-in.

In de opleiding worden alle stappen van een familieopstelling getraind. Tevens komen de basisdynamieken en de daarbij behorende interventies uitgebreid aan de orde.

Trainers: Yvon Kinds en/of Egbert Kinds.

Vaste prijs Familieopstellingen voor deelnemers € 1250,-
Prijs voor cliënten voor een opstelling: € 100,-

 

Blok 1. Introductie

• Overzicht over en theorie van de blokken van systeem dynamische Organisatiekunde, een methodologie van Organisch Leiderschap.
• De basis van de klassieke Organisatiekunde en de Core Commit Organisch Leiderschap methode.
• Herhaling en de highlights van Organisch Leiderschap.
• Basishouding, intenties en attitude en om dit werk te doen en de uitgangspunten en vooronderstellingen daarvoor.
• Werken vanuit autonomie en de volwassen egopositie en een aardenanker aanmaken.
• De basis van systeem dynamiek die door Yvon Hoendervoogt voor Core Commit is vertaald via de waardensystemen van C.W. Graves.
• Overzicht van de structuur van een organisatieopstelling.
• Inzicht in hoe de behandelde onderwerpen invloed hebben op- en een bijdrage leveren aan het creëren van gezonde, succesvolle organisaties en netwerken.
• Dit bouwt op naar de eindopdracht die iedere deelnemer zelf benoemt.

 

Je leert: Analyse kaders en diagnose

• Het in kaart brengen van je persoonlijke genogram.
• Aan de hand van een interview teken je jouw genogram en krijg je inzicht in persoonlijke thema’s, gebeurtenissen en patronen van je familiesysteem en leert de systeem dynamiek daaruit te destilleren, doorbreken en herkaderen.
• Je leert het huidige formele organogram van de organisatie in kaart te brengen. Hiervoor krijg je inzicht in lagen in de organisatie en hun invloed.
• Aan de hand van een interview teken je het organogram en krijg je inzicht in actuele thema’s, gebeurtenissen en patronen van en in de organisatie en leert de systeem dynamiek daaruit te destilleren, doorbreken en herkaderen.
• Ook leer je hoe je een Organisch Organogram van de organisatie kan maken en kunt voorspellen hoe deze verandering de systeem dynamiek mogelijk zal beïnvloeden.
• Daarnaast leer je in de latere blokken wat er in de aansturing en structuur nodig is deze verandering succesvol te faciliteren.
• Analyseren van de huidige Missie, Visie en Waarden.

 

Blok 2. Cultuur, Waarden en Gedrag

• Uitleg van de basis van systeem dynamiek die door Y.H. voor Core Commit is vertaald naar de waardensystemen volgens C.W. Graves.
• Hoe komen systeem dynamieken tot stand door de interactie tussen verschillende waardendrives en -systemen.
• Hoe systeem dynamiek versterkt wordt in de complementaire waardendrives en -systemen en deze zich tegen elkaar afzetten.
• Inzicht krijgen in de verschillende lagen van de organisatie en hoe deze invloed op elkaar hebben.
• Hoe systeem dynamische stress veroorzaakt wordt als er vanuit verschillende groepen of systemen, conflicterende loyaliteiten, belangen en commitments spelen.
• Observeren van waarden en woordclusters op basis van interviews en opstellingen van praktijksituaties.
• De regels van het werken met systeem dynamiek en opstellingen, (processen openen en sluiten, do’s and don’ts).
• Analyse van de cultuur maken door middel van de expliciete en impliciete boodschappen van de transactionele analyse te achterhalen.

 

Je leert: Sturen op houding en gedrag

• Theorie achter systeem dynamiek volgens Core Commit gebaseerd op de waardensystemen van Graves.
• De samenhang tussen belangen, betrokkenheid en bevoegdheden van verschillende lagen in de organisatie en tussen verschillende partijen.
• Je leert hoe je bij een dominant waardensysteem ook de complementaire kant kunt herkennen en uitvragen.
• Hoe systeem dynamieken vanuit deze samenhang ontstaan en weer in balans en gezond gemaakt kunnen worden.
• Je leert de gezonde organisatie als concept te zien vanuit de verschillende organen, functies en rollen en daar een ordening in aan te brengen.
• Je herkent hoe een cultuur zich manifesteert op basis van de expliciete en impliciete verschijningsvormen.
• Aspecten van de cultuur in een organisatieopstelling herkennen.

 

Blok 3. Invloed van Transformatie thema’s op Systeemdynamiek

• Werken aan een gezonde systeem dynamiek op basis van de transformatie thema’s.
• Inzicht krijgen in verschillende universele psychologische thema’s van de transformatie thema’s.
• Hoe beperking of verwarring van vrijheden en geboorterechten zich vertalen in blokkades van een gezond lijf, systeem en organisatie.
• Hoe blokkades op de verschillende niveaus leiden tot systeem dynamiek.
• Fysieke vertaalslag leren herkennen van transformatie thema’s in mens, systemen en organisaties.
• Hoe polariteiten tussen transformatie thema’s indicatief zijn voor het opsporen van disbalans.
• De relevantie van de complementariteit van transformatie thema voor het vinden van de juiste vragen en interventies.

 

Je leert: De logica van transformaties

• Theorie achter systeem dynamiek volgens de transformatie thema’s.
• Per transformatie thema inzien met welke interventies je een blokkade kan doorbreken waardoor er weer balans kan komen.
• Je leert de fysieke verschijnselen van disbalans op de polariteiten te herkennen.
• Fysieke signalen, pathologie in opstellingen leren herkennen en interpreteren.
• Je leert disbalans in de organisatie of onderdelen daarvan te diagnosticeren.
• Je krijgt inzicht hoe je balans en gezondheid terugbrengt in zieke systemen.
• Hoe je de complementariteit van transformatiethema’s kunt inzetten om wat polair lijkt weer in balans te brengen.

 

Blok 4. Veranderingsstrategieën en interventies

• Inzicht in verschillende vormen van organisatieveranderingen.
• Inzicht in hoe organisatieverandering invloed hebben op systeem dynamiek.
• Waarnemen en leren voorspellen wat er gebeurt tussen verschillende partijen en hun (sub)cultuur(en); teams en organisatie, de leden daarvan en externe stakeholders.
• Invloed leren uitoefenen door zaken op hun natuurlijke plek te brengen.
• Wat kun op basis van de Transformatrix doen om de systeem dynamiek weer gezond te krijgen (mens/structuur).
• Hoe je de interventies uit Transformatiematrix door vertaald naar je eigen casus.
• Welke stappen je op basis van de Transformatrix kunt nemen en in welke volgorde?

 

Je leert: Waarnemen van de systeemdynamiek tussen partijen. Interventies ontwerpen en uitvoeren

• Hoe interventies te ontwerpen om, om te gaan met veranderende levensomstandigheden van organisaties zoals groei, krimp, wet- en regel-geving, geldstromen, globalisatie, fusies, overnames, investeringen etc.
• Frames voor structuur zoals besturen, beslissen, bevoegdheid, beoordelen toepassen.
• Hoe veroorzaak je aan de start met een kleine beweging een groot effect.
• Effectieve interventies die leiden tot gezondheid ontwerpen en in volgorde brengen.
• Interventies uit het Transformatrix manual te vertalen naar verschillende lagen en groepen.
• Ontwerpen van een interventieplan voor je eigen casus.
• Welke processen kunnen parallel lopen en wat moet volgtijdelijk plaatsvinden.

 

Blok 5. Besturing: analyse en ontwerp aan de bedrijfsmatige kant

• Nieuwe organisatievormen: Zelfsturing, Zelforganisatie, Agile, Lean, Holocracy, Netwerkorganisaties.
• Besluitvormingskaders, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Kaders voor ontmoetingsplatformen. Wat wordt waar uitgewisseld en waarover wordt waar besloten
• Hybride organisaties met meerdere soms conflicterende doelstellingen
• Organisatie en netwerken die werken met meerdere sturings- en verantwoordingslogica’s naar elkaar.
• Het inrichten van een tijdelijke veranderingsorganisatie.
• Het in beeld brengen van (nieuwe) noodzakelijke besturingselementen.

 

Je leert: Besturingsconcept ontwerpen en implementeren

• Veranderingsstrategie voor de bedrijfsmatige kant formuleren en realiseren en de systeem dynamische effecten van de strategie.
• Hoe je de projectorganisatie voor een veranderingstraject opbouwt aan de bedrijfsmatige kant en de menskant.
• Inrichten van primaire processen.
• Hoe herken je conflicterende doelstellingen en hoe ga je daar mee om.
• Besturingsfilosofie, concepten en uitwerking van de verhouding tussen besturend en systeem en bestuurd orgaan.
• Het voorspellen van het effect van nieuwe organisatievormen op de systeem dynamiek.
• Inrichten van besluitvormingskaders en overlegplatformen.

• Vaste elementen uit de opzet per blok.
• Overzicht van de kwadranten van het Organisch Leiderschapsmodel.
• Productkennis

 

Blok 6. Effect van ongezonde bedrijfsmatige kwadranten op de systeem dynamiek en hoe hierop te interveniëren

• Missie, Visie, Strategie (her)definiëren.
• Hoe wordt resultaat en impact gemeten.
• Kwadranten van de organisatiekant en de menskant nader beschouwd als invloed factor.
• Hoe je kunt sturen op alignment tussen de menskant en bedrijfsmatige kant uit het Organisch Leiderschapsmodel.
• Financiële stromen, KPI’s, informatiestromen en het strategisch kompas.
• Benoemen van KPI’s die buiten de grenzen van de eigen organisatie in het omliggende netwerk liggen.
• Analyse van transacties in de organisatie en met netwerkpartners.

 

Je leert: Bedrijfsmatige kant en menskant met elkaar verbinden

• Hoe je met kaders en randvoorwaarden de systeem dynamiek kunt beïnvloeden.
• Hoe je zinvolle sturingsinformatie creëert op basis van interactieve controle.
• Hoe je zorgt voor strategie alignement in je proces, procedure en systemen.
• Hoe zorg je voor draagvlak voor maatregelen aan de bedrijfsmatige kant?
• Het bijhouden van een strategisch kompas.
• Omgaan met de effecten van het handelen die buiten de grenzen van mijn eigen organisatie vallen.

 

Blok 7 De praktijk: analyse, hypothese en ontwerp met de Transformatrix verfijnen

• Wrap-up van de eerdere blokken en vertaling van de eigen of klant casuïstiek.
• Vertrekpunt en interventies voor de eigen casus doornemen.
• Toepassen van alle hiervoor geleerde methodologieën, theorieën, toolboxen en instrumenten.
• Hanteren van meerdere waarnemingsperspectieven (individu, collectief).
• Vragen stellen aan de hand van de Transformatrix.
• Interventies bepalen om de systeemdynamiek gezond te krijgen.
• Kiezen welke werkvormen je in kunt zetten.

 

Je leert: Het vertrekpunt bepalen

Volledig overzicht van de toepassingen van systeem dynamische organisatiekunde.

• Vertalen van de uitkomsten van een opstelling naar je veranderingstraject
• Interventies kiezen voor je eigen casus.
• Commitment in de organisatie krijgen op het beeld van de gezonde situatie voor je eigen casus.
• De interventies uit de manual van de Transformatrix vertalen naar je eigen casus.
• Een compleet stappenplan maken voor een casus.
• Volgorde brengen in stappen in een opstelling.
• Hoe je tijdens de uitvoering van je interventieplan kunt bijstellen op basis van de feedback die je krijgt van verschillende partijen.

 

Blok 8. Opstellingen

• Stappen in een opstelling, verstrikkingen in systeemstoring.
• Deelnemers gaan zelf een eigen cliënt begeleiden onder supervisie.
• Deelnemers doen een intake voor de groep en stellen op onder begeleiding.
• Nabespreken van de casuïstiek en door vertalen naar de praktische consequenties.
• Feedback van de cliënt.
• Persoonlijke feedback in een op een coaching na de case.
• Afhankelijk van de groepsgrote kunnen extra dagen voor het learning lab ingezet worden

 

Je leert: opstellingen in verschillende vormen als instrument in te zetten

• Systeem dynamiek uitvragen bij cliënten voor de groep.
• Uitvragen van de representanten in de opstelling.
• Hypothese bouwen aan de hand van de Transformatrix en eventueel aan de hand van beschikbare informatie uit het Waarden Profiel.
• Interveniëren in de opstelling om de hypothese uit te testen inclusief het formuleren van de daarbij horende wordings.
• Herordenen naar een nieuw beeld van de situatie.
• Cliënt zelf in de opstelling brengen en herhalen van de relevante interventies vanuit de volwassen egopositie.
• Vertaling van de opstelling naar de praktijk van de client met behulp van de Transformatrix.

 

Blok 9. Eindopdracht presentaties

Kwadranten Wrap-up, *Lessons learned en de toepassingen.

Je deelt wat je geleerd hebt

• In dit blok presenteer je wat je geleerd hebt.
• Welke hypothese je uit je diagnose hebt gesteld.
• Wat was je vertrekpunt.
• Verklaar de motivatie (waarom) en de feiten (wat) van je stappenplan en strategie.
• Hoe kwam je daartoe, hoe je dit hebt toegepast.
• Heb je de eindresultaten bereikt en wat leverde het op.
• Is de opdracht klaar, heb je alle processen die je geopend hebt gesloten.
• Is het proces ecologisch verlopen.
• Liggen er nog terreinen braak en heb je daarover vragen en of hulp nodig?
• Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt geleerd.
• Zou je het volgende keer net zo doen of anders en waarom, wat, hoe en welk ander eindresultaat zou je dan behalen.
• Hoe heeft organisch leiderschap en deze opleiding je houding, denken en handelen beïnvloedt en verandert en was dat een toegevoegde waarde?
• Neem de belangrijkste vaardigheid en inzicht die voor jou een belangrijke les waren.
• Je brengt dit inzicht over door een oefening te maken voor de deelnemers van de groep.
• Als de deelnemers de oefening hebben gedaan kunnen ze dit inzicht ook toepassen.