Met behulp van de Transformatrixtm kan een veranderpad met interventies voor persoonlijke- en organistietranformatie ontworpen worden. De Transformatrixtm brengt de ISt en de SOLL situatie en beeld en de tussen stappen in het veranderingsproces. Dit stelt professionals in staat om te inventariseren waarover beslissingen genomen dienen te worden en welke interventies effectief en haalbaar te implementeren zijn.

 

Wat is de Transformatrixtm

De Transformatrixtm is een instrument voor Persoonlijke en Organisatie Transformatie. De De matrix geeft op basis van ervaringsbenchmarks inzicht in essentiële stappen die in een transformatieproces ingezet kunnen worden om van de huidige (IST) naar de gewenste situatie (SOLL) te komen. Het wordt in organisaties vaak ingezet om visie te bepalen en deze om te zetten in strategie . De Transformatrix wordt ingezet om situaties te analyseren en de complexiteit van situaties terug te brengen naar de kern van de zaak.

 

Waarom

Het altijd hebben van orde, overzicht en structuur in situaties waardoor je zaken op een rijtje en voor elkaar hebt, en de essenties van bepalende factoren uit elkaar kan houden, zou ideaal en wenselijk zijn. Het oplossen van problemen en vraagstukken zou dan vanzelf gaan omdat je in een logische volgorde de juiste stappen kan zetten. Je zou dan volkomen grip op de zaak en de controle hebben.

Maar met veranderingen en problemen wordt vaak complexe chaos en verwarring ervaren. Mensen raken daardoor snel het overzicht kwijt (het referentiekader) en daarmee de vertaling naar de praktijk (het handelingskader).

Wanneer mensen chaos en verwarring ervaren is het goed om de zaken uit elkaar te halen en orde en overzicht te scheppen. Dan kan je de essenties benoemen die ertoe doen en weer een nieuwe structuur aan te brengen. Dit biedt aan mensen een referentie- en een handelingskader om doelen te bereiken.

Het is dan handig over een instrument te beschikken dat inzicht geeft waardoor problemen, een blokkade of chaos ontstaat. Je wilt dan ook een instrument wat de handvatten biedt om weer helderheid te krijgen en je in staat stelt mogelijkheden te zien om vooruitgang te creëren. Je wil de essenties beetpakken om kleine bewegingen te kunnen maken waardoor mensen zich gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Aan de andere kant wil je weten wat je aan de organisatie kant moet doen om de kaders en randvoorwaarden in de vorm van processen, procedures en de structuren aan te scherpen.

 

Wat doet de Transformatrixtm

De Transformatrixtm dient ter ondersteuning bij coachings- en advies-trajecten om probleemanalyses en casuïstiek mee te onderzoeken. Het instrument wordt ingezet om vertrekpunten en einddoelen te bepalen. Aan de hand daarvan kunnen je een plan van aanpak met de juiste interventies in de goede volgorde maken. Tevens dient het ter ondersteuning voor visie en strategie trajecten. Het instrument maakt gebruik van de logica van de intelligentie van de natuur.

Op de 3D kaart van de Transformatrixtm staan verschillende assen die gebruikt worden als filters om informatie door te analyseren. Door deze indicatoren in te zetten worden situaties transparant en zelfs voorspelbaar welk effect je handelen heeft. Gekeken wordt welke behoefte er is aan motivatie en drive, en als deze niet vervuld worden welke systeem dynamische druk, stress of blokkade dit oplevert. Ook wordt gekeken op welk niveau zich dat vertaald naar de fysieke kant van de mens en de organisatie.

Weten wat je doet en in een logische volgorde handelen geeft het gewenste resultaat om einddoelen te behalen. Je kan met behulp van dit instrument zelfs bewust op de gewenste Key Performance Indicators sturen en voorspellen welke interventie welke KPI beïnvloed. Door kleine bewegingen te maken en te schakelen op cruciale essenties kan je een groot effect bereiken voor de lange termijn. Dat is beter dan met grote bewegingen geen of weinig effecten te creëren die vaak op korte termijn verdwenen of niet eens zichtbaar zijn.

 

Hoe

Door de Transformatrixtm slim in te zetten zorg je ervoor dat het proces voor jou werkt in plaats dat je zelf heel hard voor het proces moet werken. We leren mensen in de opleiding Ecologisch Leiderschap met de Transformatrixtm te werken en deze in te zetten. Heb je deze opleiding niet gevolgd dan helpen we je graag bij de inzet van het instrument en samen een analyse met je te maken. Dit doen we door middel van inzet van het Waarden Profiel en interviews af te nemen met een uitleg over de conclusies. Hoe het Waarden Profiel werkt kan je terugvinden in de omschrijving van het Instrument.

We kijken aan de hand van de outputs van de Waarden Profielen en de informatie van de intake samen met de klant door de filters van de assen van de Transformatrixtm. Al snel wordt dan de chaos gefilterd naar enkele essenties waar het werkelijk knelpunt of de vraag over gaat. Het leert je kijken naar de hoofd en bijzaken en oorzaak en gevolg in situaties. Dat geeft inzicht in een logische volgorde om een visie en strategie voor op te zetten.

Je eindigt dan altijd met een duidelijk ontwikkelingspad voor verschillende partijen en stakeholders. Informatie verzamelen is de eerste fase. Deze analyseren aan de hand van de outputs van de Waarden Profielen via de Transformatrixtm is de tweede fase. In de derde fase formuleren we samen de visie en een strategie. Ten slotte wordt er in de vierde fase een helder plan van aanpak geschreven met voor alle partijen heldere referentie- en handelingskaders.

 

Wat levert het werken met de Transformatrixtm je op

  • Logisch inzicht
  • Chaos vertaald naar de kern van de zaak.Een helder vertrekpunt
  • Duidelijke einddoelen
  • Een logisch ontwikkelpad
  • input voor een plan van aanpak
  • Doelfocus en daarbij passende referentie- en handelingskaders
  • Dat mensen zich gewaardeerd gezien en gehoord voelen
  • Inzicht in wat je aan de organisatie kant moet doen om de kaders en randvoorwaarden aan te scherpen zodat ze de gewenste doelfocus ondersteunen.