Het Werkgedrag Profieltm is een online test waarmee patronen op gebieden zoals perceptie, denken en werkorganisatie gemeten kunnen worden in de context van werk. Het is gebaseerd op meer dan dertig jaar onderzoek naar menselijke typologiestudies door Wyatt en Marilyn Woodsmall. Ieder individu krijgt inzicht in de onderliggende patronen van zijn werkgedrag en wordt begeleid in de richting die zijn potentieel ten volle tot ontplooiing brengt.

Waarom werkpatronen in kaart brengen?

Het Werkgedrag Profieltm vormt een aanvulling op het Waarden Profieltm en brengt de voorkeurswerkpatronen van individuen in kaart. Het instrument brengt een aantal werkpatronen in kaart, maar is geen persoonlijkheidsprofiel waarmee eigenschappen ‘vastgezet’ worden in hokjes. Het instrument maakt bespreekbaar welke werkpatronen verder gericht ontwikkeld kunnen worden in het kader van de overgang naar nieuwe manieren van werken die voortvloeien uit gewenste organisatiewaarden. Door de inzet van het Werkgedrag Profieltm zijn het individu en de organisatie in staat om coaching en competentieontwikkeling te richten op die aandachtsgebieden die nodig zijn om mee te gaan in de door de organisatie gewenste ontwikkeling. Hierdoor krijgen individuen inzicht in de werkpatronen die de grootste bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun potentieel in hun werksituatie.

Wat brengt het Werkgedrag Profieltm in kaart?

Het Werkgedrag Profieltm brengt de volgende werkpatronen van mensen in kaart:

Verandering: Verschillen – Overeenkomsten
Informatie verzamelen: Ontastbaar – Tastbaar
Besluitvorming: Ziet er goed uit, Klinkt goed, Voelt goed, is Zinvol/redelijk
Evaluatie: Intern – Extern referentiekader
Motivatierichting: Uit de weg gaan – Er naartoe
Activiteitenpatroon: Procedures – Opties
Organisatie: Vrijheid – Structuur
Transmissie: Geven – Nemen
Gedrag: Passief – Actief
Waarneming: Belemmeringen – Mogelijkheden

Hoe werkt het Werkgedrag Profieltm?

Om het Werkgedrag Profiel in te vullen is slechts een browser en toegang tot intra- of internet nodig. Medewerkers krijgen per e-mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost vijftien minuten.

De respondenten ontvangen de resultaten van hun Werkgedrag Profieltm direct na het invullen van de online vragenlijst.

Welke resultaten levert het Werkgedrag Profieltm  op na het invullen?

Een directe online interpretatie van de individuele uitslag op de negen werkgedragpatronen op een vijfpuntsschaal met een korte tekst.

Wat levert de inzet van het Werkgedrag Profieltm op?

Het geeft inzicht in de voorkeurswerkpatronen van mensen. Daarnaast biedt het een basis om nieuwe werkpatronen die in een veranderingsproces ontwikkeld moeten worden, bespreekbaar te maken.